РОЗРАХУНОК

Cтупеню ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення Державною службою з питань праці, згідно додатку 4 до Критеріїв, затвердженних постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 223

1. Наявність у суб’єкта господарювання об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (згідно Переліку 1 та Переліку 2), що не виведені з експлуатації в установленому порядку, протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

 • наявність у суб’єкта господарювання трьох або більше об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 • наявність у суб’єкта господарювання менше трьох об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 • у суб’єкта господарювання відсутні об’єкти підвищеної небезпеки, машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки
 • 2. Здійснення суб’єктом господарювання експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (згідно Переліку 1 та Переліку 2 ) протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

 • суб’єктом господарювання здійснюється експлуатація об’єктів підвищеної небезпеки або застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 • суб’єктом господарювання не здійснюється експлуатація об’єктів підвищеної небезпеки або застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 • 3. Виконання суб’єктом господарювання робіт підвищеної небезпеки (згідно Переліку 1, Переліку 2 та Переліку 3) протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

 • кількість виконуваних суб’єктом господарювання видів робіт підвищеної небезпеки дорівнює або становить більше трьох
 • кількість виконуваних суб’єктом господарювання видів робіт підвищеної небезпеки становить менше трьох
 • суб’єктом господарювання не виконуються роботи підвищеної небезпеки
 • 4. Використання у діяльності суб’єкта господарювання шкідливих речовини III або IV класу небезпеки протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

 • використання шкідливих речовини III або IV класу небезпеки
 • шкідливі речовини III або IV класу небезпеки не використовуються
 • 5. Порушення вимог законодавства у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, вимог законодавства з питань гігієни праці, застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду*
 • 1. відсутність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 • 2. непроведення декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки
 • 3. невідповідність фактичного стану виробництва вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, що охоплюються умовами дозволу
 • 4. відсутність результатів лабораторних досліджень умов праці усіх факторів виробничого середовища і трудового процесу
 • 5. допуск до роботи працюючих осіб, що не пройшли передбачений законодавством попередній (під час прийому на роботу) або періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд
 • 6. невиконання заходів заключного акта за результатами періодичного медичного огляду
 • 7. непроведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки суб’єктів господарювання
 • 8. відсутність плану локалізації та ліквідації аварій на об’єктах підвищеної небезпеки
 • 9. невідповідність виробничих процесів технології виконання робіт, проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки встановленим вимогам
 • 10. відсутність порушень
 • 6. Порушення вимог законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду*

 • 1. відсутність системи управління охороною праці або незабезпечення роботодавцем контролю за її функціонуванням
 • 2. відсутність актів з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників
 • 3. незабезпечення проведення навчання, перевірки знань та інструктажів з питань охорони праці
 • 4. невідповідність виробничих будівель, споруд, машин, механізмів, устатковання, транспортних засобів, технологічних процесів вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки
 • 5. відсутність необхідної проектної, технічної та технологічної документації
 • 6. недодержання вимог технології виробництва та заходів з безпечного виконання робіт
 • 7. недодержання вимог законодавства щодо використання технологічного обладнання, машин, механізмів, устатковання та інструменту, в тому числі інженерних мереж, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інших засобів протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва
 • 8. порушення строків огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 • 9. невідповідність електрообладнання вимогам безпечної експлуатації
 • 10. неготовність добровільних допоміжних гірничорятувальних команд, диспетчерських служб (станцій) до локалізації та ліквідації аварій
 • 11. відсутність порушень
 • 7. Порушення вимог законодавства з охорони праці щодо розслідування нещасного випадку, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

 • 1.порушення суб’єктом господарювання вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
 • 2.відсутність порушень
 • 8. Настання нещасних випадків, наявність випадків гострого або хронічного професійного захворювання у працюючої особи суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду**

  обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров'ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків.
  закрити
  До гострого професійного отруєння належить захворювання, що виникло після однократного впливу на працівника шкідливої речовини (речовин). До гострого професійного захворювання належить захворювання, що виникло після однократного (протягом не більш як однієї робочої зміни) впливу шкідливих факторів фізичного, біологічного та хімічного характеру.
  закрити
  До хронічного професійного захворювання належить захворювання, що виникло внаслідок провадження професійної діяльності працівника та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, пов'язаних з роботою. До хронічного професійного захворювання належить також захворювання, що виникло після багатократного та/або тривалого впливу шкідливих виробничих факторів. Хронічне професійне захворювання не завжди супроводжується втратою працездатності. Випадки професійних інфекційних захворювань та хронічних професійних інтоксикацій розслідуються як хронічні професійні захворювання.
  закрити
 • 1. настання групового нещасного випадку (дві особи і більше) на виробництві із смертельним наслідком
 • 2. настання групового нещасного випадку (дві особи і більше) на виробництві
 • 3. настання нещасного випадку на виробництві із смертельним наслідком
 • 4. настання нещасного випадку на виробництві з тяжким наслідком
 • 5. настання інших нещасних випадків на виробництві
 • 6. настання групового нещасного випадку (дві особи і більше) із смертельним наслідком під час виконання потерпілими дій в інтересах підприємства (установи, організації), на якому вони працюють, що не належать до їх трудових (посадових) обов’язків
 • 7. настання групового нещасного випадку (дві особи і більше) під час виконання потерпілими дій в інтересах підприємства (установи, організації), на якому вони працюють, що не належать до їх трудових (посадових) обов’язків
 • 8. настання нещасного випадку на виробництві із смертельним наслідком під час виконання потерпілим дій в інтересах підприємства (установи, організації), на якому він працює, що не належать до його трудових (посадових) обов’язків
 • 9. настання нещасного випадку на виробництві з тяжким наслідком під час виконання потерпілим дій в інтересах підприємства (установи, організації), на якому він працює, що не належать до його трудових (посадових) обов’язків
 • 10. виявлення прихованого нещасного випадку
 • 11. настання нещасного випадку на виробництві у зв’язку з діяльністю суб’єкта господарювання, щодо якого не було здійснено жодного заходу державного нагляду (контролю) з дня його державної реєстрації
 • 12. виявлення/реєстрація гострого або хронічного професійного захворювання (отруєння) у двох і більше працюючих осіб
 • 13. виявлення/реєстрація гострого або хронічного професійного захворювання (отруєння) у однієї працюючої особи
 • 14. відсутність нещасних випадків, випадків гострих або хронічних професійних захворювань (отруєнь) та пов’язаних з ними порушень вимог законодавства
 • КОД згідно з ЄДРПОУ

  Я перевірив правильність данних

  © zp.dsp.gov.ua 2020. Template by Крутій Дмитро